Hitta hit

Krusenstiernska gården

Hitta hit


Krusenstiernska gården 

Stora Dammgatan 9-11

392 46 Kalmar. 


Följ skyltarna mot Kalmar slott. Fortsätt hela Slottsvägen upp. Tag höger och följ Kungsgatan till det röda planket.

Från Kungsgatan även skyltat till Krusenstiernska gården.